skip to Main Content

Vossebeld bestrijdt invasieve exoten

image005

In de afgelopen jaren heeft Vossebeld C & C Techniek veel ervaring opgedaan met het bestrijden van verboden plantensoorten. Voor invasieve exoten geldt Europese regelgeving. Op de Unie-lijst van invasieve exoten staan inmiddels 23 planten. Alle EU-landen moeten alert zijn op nieuwvestiging van deze soorten. Ook moeten zij maatregelen nemen om verboden soorten, die zich al gevestigd hebben, onder controle te houden. In de praktijk komt dit neer op pleksgewijze bestrijding om zaadzetting en/of verspreiding via wortelopslag  te voorkomen. Vossebeld heeft daarvoor een effectieve methode ontwikkeld. Met een uitgekiende combinatie van afmaaien, uitgraven en chemisch bestrijden worden uitstekende resultaten geboekt.

Back To Top