skip to Main Content
boomstronk_1920x1280

Houtopstanden

Afhankelijk van de beheersvisie hebben de meeste houtopstanden een bepaalde mate van aandacht en onderhoud nodig. Dat begint al bij de sortimentskeuze en de kwaliteit van het plantmateriaal. Vervolgens wordt gekeken naar standplaatsfactoren als bodem en afwatering.

Tijdens de groeifase en in het volwassen stadium worden vorm- en begeleidingssnoei toegepast, tenzij ervoor wordt gekozen de natuur zijn gang te laten gaan. Zo dienen laanbeplantingen langs wegen regelmatig opgekroond te worden en moeten hakhoutelementen om de zes tot twaalf jaar worden afgezet. Het verwijderen van dode takken kan nodig zijn om gevaarlijke situaties te voorkomen. Met het uitfrezen van stobben worden de na het kappen de resterende bovengrondse delen van stam en wortelkrans verwijderd. Ook het knippen van heggen en het klepelen van hagen behoort tot het regelmatig terugkerend onderhoud.

Plantwerk
Bij het planten van houtopstanden wordt steeds vaker aandacht besteed aan de groeiplaatscondities. Zo kan het nodig zijn om de afwatering te verbeteren door drainage aan te leggen of om bodemverbetering toe te passen. In bestaande of potentiële natuurgebieden worden ingrijpende grondbewerkingen juist vermeden om het ecologisch evenwicht niet te verstoren.

Wortelgoed kan maar gedurende een bepaalde periode van het jaar geplant worden. Globaal is dat van oktober tot en met april. Planten met groeikluit en planten die in pot gekweekt zijn kunnen wel het hele jaar door geplant worden. De beste periode om te planten is november. Dit is vooral van belang bij het planten van grote bomen. De bomen zijn dan bladloos en de grond is nog een beetje warm. Bij Vossebeld wordt er niet geplant als er sneeuw ligt of als de grond bevroren is. Ook wordt er niet geplant als de ondergrond dusdanig verzadigd is dat er water in het plantgat komt te staan.

Bij het planten grote bomen wordt het plantgat deels gevuld met gemengde grond of speciale boomgrondmengsels. Na het planten wordt de boom teruggesnoeid en ondersteund tegen scheefwaaien door deze met band te bevestigen aan één of meer boompalen. Soms is het nodig om de kale stam te omwikkelen met jute  tegen zonnebrand. Rond de stam wordt een gietrand geplaatst om het water geven in droge periodes te vergemakkelijken.

Bij het planten van hagen wordt ook vaak grondverbetering toegepast om het humusgehalte te verbeteren. Daardoor wordt de bodem goed doorwortelbaar, kan er meer zuurstof toetreden en houdt de grond beter vocht vast. Bij beukenhagen wordt dikwijls ook nog een organische grondverbeteraar met Mycorrhiza toegevoegd.

Voor het uitvoeren van al dergelijke werkzaamheden heeft Vossebeld C & C Techniek

Zaagwerk
Zaagwerk kan in handkracht met de motorkettingzaag of met de (motor)stokzaag worden uitgevoerd. Voor het verwijderen van takken uit boomkruinen of het vellen van hoge en gevaarlijke bomen wordt geëigend materieel ingezet. De wijze van vellen wordt bepaald door de grootte en standplaats van de bomen en de omgevingsfactoren ter plekke. Daardoor wordt het risico op schade aan eigendommen van derden en aan overstaanders zoveel mogelijk voorkomen. Afhankelijk van de boomgrootte, standplaats en veiligheidsfactoren worden de bomen deels of compleet uitgekleed door deze te ontdoen van kroon en/of zijtakken. Daarbij wordt een hoogwerker ingezet. De stam wordt in delen uitgetild met behulp van een telescoopkraan of kan gecontroleerd vallen met ondersteuning van een mobiele kraan met sorteergrijper.

bomenzaag
vb_houtopst3a_groot

Knippen en hakselen
Het knippen van heggen en hagen kan afhankelijk van het gewenste eindbeeld en de standplaats met de hand, dat wil zeggen met de motorheggeschaar, of met een tractor met snoeibak uitgevoerd worden. Als de snoeibak aan een smalspoortractor bevestigd wordt is er maar weinig manoeuvreerruimte nodig om toch een mooi resultaat te krijgen.

Voor het verwijderen van struikbeplantingen en bijvoorbeeld braamstruweel beschikt Vossebeld C & C Techniek over een hakselbak. Deze machine hakselt houtopstanden bij de grond af en verwerkt het materiaal tot grove stukken. De hakselbak kan stammetjes tot een dikte van 8 cm aan.

De hakselbak is tevens inzetbaar bij het terugsnoeien van bosranden en singelkanten, bijvoorbeeld wanneer deze te over de berm groeien. Zijdelings terugsnoeien kan ook uitgevoerd worden met een tractor met takkenzaag. Deze combinatie neemt het grove snoeiwerk uit handen van de groenvoorziener. De hakselbak en de takkenschaar kunnen ook ingezet worden op taluds.

Stobben verwijderen
Boomstobben kunnen gerooid worden met een mobiele graafmachine of worden weggefreesd. Dit is afhankeleijk van de beschikbare ruimte en de omstandigheden ter plekke. Voor het wegfrezen van boomstobben en bovengrondse wortels beschikt Vossebeld C & C Techniek over een drietal stobbenfrezen, die naar gelang de grootte van de stronk en de bereikbaarheid van de locatie worden ingezet. De getrokken uitvoering is geschikt voor plekken die met een tractor bereikbaar zijn. Met de zelfrijdende stobbenfrees kan ook in (kleine) tuinen en achter woningen gewerkt worden. Het frezen en rooien van stobben valt onder de grondroerdersregeling. Voorafgaand aan deze werkzaamheden moet het ondergrondse kabel- en leidingennet in beeld worden gebracht aan de hand van een Klicmelding.

vb_machinep4_groot

Versnipperen
Takhout kan naar wens ter plaatse versnipperd worden of worden afgevoerd naar een bioverbrandingscentrale of een composteerinrichting. Op grotere terreinen en in natuurgebieden kan het snoeihout op rillen worden gelegd teneinde het langzaam te laten verteren. Dit bevordert de biodiversiteit.

Wortelfrezen
Voor het omvormen van plantsoenen, struweelbegroeiingen en dergelijke is een bosfrees voor handen, die de ondergrond los freest en daarbij stobbetjes tot Ø 10 cm vershreddert. De verticale wortelfrees freest een sleuf langs houtopstanden om horizontale beworteling een halt toe te roepen.

Beschikbare machines: zie machinepark

Back To Top