skip to Main Content

Vossebeld Milieudiensten

is de aangewezen partner op het gebied van huisvuil-, grofvuil- en straatvuilverwijdering. In de zomer bestaat een groot deel van de werkzaamheden uit onkruidbestrijding op verhardingen, waarbij we alle bestaande technieken kunnen toepassen. In de winter zijn we actief in gladheidbestrijding.

Back To Top