skip to Main Content

CO2-prestatieladder

In 2023 willen wij een CO2-reductie van 2% bereiken voor de scope 1 en 2 emissies t.o.v. het basisjaar 2022 bij gelijkblijvende omzet. Totale uitstoot 663,7 ton CO2 in 2022 binnen de organisatorische grenzen van Vossebeld Holding BV met de werkmaatschappijen Vossebeld C&C Techniek BV, Vossebeld Milieudiensten BV, Vazalis BV en Beeftink Vorden BV. 

Binnen ons bedrijf zijn wij continue bezig met CO2-reductie. Daarbij maken wij gebruik van de daarvoor ontwikkelde prestatieladder. De CO2-prestatieladder wordt gebruikt als managementsysteem om de uitstoot van CO2 binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten te verminderen.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringsschema.

Inzicht
Voordat reductiemaatregelen genomen kunnen worden, is een opname van de aanvankelijke situatie nodig. Middels een inventarisatie, verwerkt in een footprint hebben wij inzichtelijk gemaakt waar ons bedrijf het meeste CO2- uitstoot.

Totale uitstoot 663,7 ton CO2 in 2022 binnen de organisatorische grenzen van Vossebeld Holding BV met de werkmaatschappijen Vossebeld C&C Techniek BV, Vossebeld Milieudiensten BV, Vazalis BV en Beeftink Vorden BV

Reductie
Op basis van de inzichten uit de voetafdruk, hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd om onze CO2-uitstoot te reduceren. Deze doelstellingen zijn opgenomen in een actieplan en worden elk jaar geactualiseerd.

In 2023 willen wij een CO2-reductie van 2% bereiken voor de scope 1 en 2 emissies t.o.v. het basisjaar 2022 bij gelijkblijvende omzet.

Deze reductie wordt bereikt door: 

Scope

Maatregel

Middel

Doelstelling

Streefdatum

Evaluatie

1

Afname brandstofverbruik

Cursus, voorlichting en instructie

2%

Eind 2023

2 x per jaar

Meer inkoop schonere diesel

Bijmenging tot HVO 25

Inruil minimaal 1 oude bedrijfswagen per jaar

Van emissieklasse 2-3 naar elektrisch of Euro ≥ 5

0,2% 

Eind 2023

1 x per jaar

1

Zuinig aardgasverbruik

Voorlichting en instructie

2%

Eind 2023

 

2

Zuinig stroomverbruik

Voorlichting en instructie

0%

Eind 2023

2 x per jaar

Overschakelen op LED-verlichting

Vervangen bestaande verlichting voor 50 – 100%

0%

Eind 2023

1 x per jaar

 

Sectorinitiatief

Wij zijn aangesloten bij het sectorinitiatief van Cumela. Dit initiatief  ondersteunt de leden bij het voldoen aan de eisen die de CO2-ladder stelt. Wij nemen actief deel aan de halfjaarlijkse bijeenkomsten waarin informatie wordt verstrekt, kennis gedeeld en nieuwe ontwikkelingen besproken.

Het aantal maatregelen dat de aangesloten bedrijven door de jaren heen heeft genomen of gaat nemen, is fors. Voorbeelden daarvan staan hieronder. De meeste zijn bij Vossebeld ook al in werking gezet of gerealiseerd.

Voorbeelden branchemaatregelen gegroepeerd

Kansen voor Vossebeld 

Reeds uitgevoerd

 

gereed

vervolg

herhaling

Inzicht

 

Verbruik per machine en mens inzichtelijk maken 

Meer en  inzicht krijgen in het brandstofverbruik van het wagenpark en het materieel

✓/ –

x

 

Meer inzicht krijgen in het brandstofverbruik van / in de gebouwen

✓/ –

x

 
   

Gedrag

 

Training ‘Het nieuwe rijden’

Veranderen rijgedrag van chauffeurs

     

Training ‘Het nieuwe draaien’

Veranderen rijgedrag van machinisten.

     

Begrenzen van trekkers op 40 kilometer

Brandstofbesparing door maximum snelheid te verlagen

   

Start/stop systeem

Zit op nieuwste auto’s  / machines

✓ / –

x

 

Actie nemen tegen lang stationair draaien

Toolbox, training ‘Het nieuwe rijden’ /  ‘Het nieuwe draaien’

x

x

Niet warmdraaien maar rustig beginnen

Zijn de technici bij Vossebeld op tegen

 

Juiste bandenspanning,

Toolbox, training ‘Het nieuwe rijden’ /  ‘Het nieuwe draaien’

x

x

Aandacht voor woon/werk en werk/werk verkeer

Stimuleren carpoolen en gebruik (elektrische) fiets in plaats van auto

x

 

Regelmatig Toolbox houden

CO2-reductie onder de aandacht houden en doelstellingen evalueren

x

x

   

Elektrificatie

 

Elektrische auto’s en bussen

Inkoopeisen bepalen voor nieuwe dienstauto’s: elektrisch of minimaal Euro 5.

✓ / –

x

 

Elektrisch handgereedschap

Inkoopeisen bepalen voor nieuw motorisch handgereedschap: zoveel mogelijk elektrisch.

✓ / –

x

 

Schonere brandstoffen

Inkoopeisen bepalen voor brandstoffen: minimaal HVO20-diesel

✓ / –

x

 

Zonnepanelen

Dak is niet geschikt en netwerk op bedrijventerrein Hazewinkel ook niet

     
   

Modernisatie

 

Nieuwste machines inzetten

Inkoopeisen bepalen voor nieuwe werktuigdragers  / zelfrijdende machines: elektrisch of minimaal Stage 4/5

✓ / –

x

 

Toepassen Ledverlichting

Vervangen traditionele verlichting door Ledverlichting.

✓ / –

x

 

 *Gearceerd is door Vossebeld toegevoegd aan de voorbeelden                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Back To Top