skip to Main Content

Tuin- en landschapsinrichting

Vossebeld C & C Techniek heeft de kennis in huis voor advisering en uitvoering inzake tuin- en landschapsinrichting. Daartoe behoort het maken van een inrichtingsplan, het verzorgen van eventueel benodigde vergunningen en subsidies, de aanleg en het onderhoud.

Trajectplannen
In dit kader kan gedacht worden aan het oprichten van nieuwe landgoederen, rangschikking van terreinen onder de Natuurschoonwet, invulling geven aan de Rood voor Rood-regeling of gebruik maken van de regelingen voor landschapsonderhoud.

Projectplannen
Vossebeld heeft zijn sporen al ruimschoots verdiend op het gebied van tuin- en parkaanleg, de aanleg van laan- en erfbeplanting en de inrichting van landschapselementen. Alle disciplines die het bedrijf beheerst kunnen daarbij ingezet worden.

Als een inrichtingsplan is uitgevoerd volgt meestal een onderhoudsperiode met schoffelen, snoeien, watergeven en zonodig inboeten en doorzaaien.

Voor de jaren daarna kan Vossebeld op contractbasis professioneel onderhoud aanbieden.

Back To Top