skip to Main Content

Groenvoorzieningen

Goed gesitueerde en mooi aangelegde beplantingen vervullen belangrijke functies in onze leefomgeving. Beplantingen kunnen dienen als kijkgroen, camouflagegroen, recreatief groen, ecologisch groen, enzovoort. Bij grasvegetaties is de belevingswaarde veelal afhankelijk van het gebruiksdoel. In natuurterreinen staat de ecologische functie voorop. Het recreatief gebruik lift daarop mee.

Beplanting
Vossebeld C & C Techniek heeft uitsluitend gediplomeerde hoveniers, groenvoorzieners en Treeworkers in dienst. Deze werknemers staan garant voor een vakbekwame aanplant en deskundig onderhoud van (groot) groenvoorzieningen. Recente voorbeelden daarvan zijn te vinden onder projecten. Tevens is het kaderpersoneel in staat een gedegen advies te geven inzake aanleg en beheer.

wortelsgroot
vb_groenv2a_groot

Grasvegetaties

Voor de aanleg en het onderhoud van (speel)gazons, grasvelden, sportterreinen, ruwgrasterreinen en bloemenweides heeft Vossebeld alle geëigende machines beschikbaar. Daarmee kunnen bewerkingen uitgevoerd worden als frezen, egaliseren, inzaaien, doorzaaien, verticuteren, prikken, bezanden en bemesten. Met smalspooruitvoeringen kan in beperkte ruimtes en op slappe bodems toch snel, efficiënt en met weinig insporing gewerkt worden.

Maaiwerk kan met verschillende technieken uitgevoerd worden. Daartoe behoort maaizuigen en maailaden. Als werktuigdragers voor de maaimachines zijn normaalspoor en smalspoortractoren voorhanden.

Ten behoeve van het onderhoud van ruwgrasterreinen beschikt Vossebeld C & C Techniek over cyclomaaiers, klepelmaaiers, schotelmaaiers, slagmesmaaiers en meerdere typen grasharken. Deze machines kunnen in verschillende uitvoeringen ingezet worden met fronthefbevestiging, in de achterhef zijdelings of achter werkend, getrokken of aan de lange arm. Daarnaast zijn er verschillende zelfrijdende maaimachines inzetbaar variërend van professionele gazonmaaiers en zitmaaiers voor ruw terrein tot maaizuigcombinaties in smalspooruitvoering.

Natuurterreinen
De meeste natuurterreinen in Nederland hebben een zekere mate van beheer nodig zoals kappen van een teveel aan houtopstanden, maaien van vergraste heide, plaggen van heidevelden, maaien van dichtgegroeide oevers en droogvallende plassen, enzovoort. Vossebeld heeft speciaal aangepaste apparatuur op brede banden en met grote wendbaarheid om deze werkzaamheden uit te voeren. Daarbij wordt de omgeving van het werkterrein ontzien en de bodem en het bodemleven gespaard.

Referentieprojecten zijn te vinden onder de projecten.

Bestrijding invasieve exoten
Vossebeld C & C Techniek heeft jarenlange ervaring in het bestrijden van invasieve exoten als Polygonum en Reuzen Bereklauw. Met een combinatie van maatregelen, die gespreid in ruimte en tijd worden uitgevoerd, kunnen deze planten uitgeroeid worden. Dit vergt geduld en niet aflatende aandacht.

Beschikbare machines: zie machinepark.

meergroot
Back To Top