skip to Main Content

Zand- en semi verharde wegen

Zand- en semi-verharde wegen hebben te lijden onder weersinvloeden zoals verstuiving bij droogte en verweking en uitspoeling bij regenval. Daarnaast is de intensiteit en de zwaarte van het verkeer van invloed op de staat van de weg. Voor het profileren en herprofileren van zand- en semi-verharde wegen beschikt Vossebeld C & C Techniek over een puinfrees en een Grader. Afhankelijk van de doelstelling kan daarbij alleen het weglichaam of het weglichaam inclusief bermen bewerkt worden.

Onderhoud zandwegen
Voor het profileren en herprofileren van zandwegen wordt de Grader ingezet. Deze machine heeft een drieledige functie. Met de woelpoot wordt het weglichaam en desgewenst ook de berm losgeploegd. Daarna wordt de weg met de schaaf onder profiel gebracht en vastgereden. Met behulp van de rolbezem worden zand- en modderresten van de kruisingen met verharde wegen geveegd. Op deze manier ontstaat een enigszins rond liggende weg met verbeterde afstroming en doorlatendheid. Dit zorgt er voor dat de weg lange tijd in conditie blijft.

vb_machinep_onverhard_groot

Onderhoud semi verharde wegen en paden
Bij bestaande met puin of steenslag verharde wegen is het vaak nodig om eerst de toplaag los te frezen met de puinfrees (Meri Crusher). De Meri Crusher is een zeer krachtige freesmachine te vergelijken met een asfaltfrees. Soms volstaat het om de toplaag licht te bewerken met de woelpoot van de Grader. In een volgende werkgang wordt de weg onder profiel gebracht en verdicht. Door deze grondige aanpak verdwijnen kuilen en rillen en worden puinwegen weer goed begaanbaar.

Aanleg semi verharde wegen en paden
De aanleg van semi verharde wegen en paden is weer aantrekkelijk vanwege de uitstekende materialen die voorhanden zijn voor het stabiliseren van de toplaag. Vossebeld C & C Techniek heeft zeer goede ervaringen met het gebruik van Dolomietenzand. Dit materiaal wordt veel gebruikt voor de aanleg van fiets- en wandelpaden. Het geeft een harde toplaag en past goed in een natuurlijke en parkachtige omgeving.

Bij de aanleg van een weg of pad van Dolomietenzand vindt eerst een standaard bewerking van de ondergrond plaats zoals te doen gebruikelijk bij zandwegen. In deze fase wordt veel aandacht besteedt aan de afwatering ter weerszijden van het weglichaam. Vervolgens wordt de toplaag aangebracht met behulp van een sleepraam. Dit sleepraam is in eigen beheer voor dit specifieke doel geconstrueerd. Het zorgt ervoor dat de toplaag meteen onder profiel komt te liggen. Daarna wordt het geheel nog verdicht en afgewerkt.

Beschikbare machines: zie machinepark.

Back To Top