skip to Main Content

Onkruidbestrijding op verharding

Plantengroei op (semi)verhardingen wordt in het algemeen als ongewenst ervaren. Het verlaagt de beeldkwaliteit van de stedelijke omgeving en kan aanleiding geven tot normvervaging. Onder bepaalde weersomstandigheden, zoals bij vorst en regenval, kunnen (de resten van) planten gevaarlijke situaties opleveren voor weggebruikers. Beheerders kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

Voor het bestrijden van ongewenste plantengroei op (semi)verhardingen beschikt Vossebeld Milieudiensten over een range van geavanceerde apparatuur, zoals hete lucht- en heetwatermachines, infraroodbranders, borstelmachines en een veegzuigwagen. De keus voor de juiste bestrijdingsmethode wordt niet alleen bepaald door economische aspecten, maar ook door de mate van milieubelasting, de verkeersveiligheid en de maatschappelijke aanvaardbaarheid. Het verbod op het gebruik van Glyfosaat op verhardingen heeft in Nederland een totale verschuiving veroorzaakt van chemisch naar thermisch en mechanisch bestrijden. Daarbinnen is nog differentiatie mogelijk in de grootte en wendbaarheid van machines. Effectieve onkruidbestrijding zonder chemie vergt de inzet van meerdere technieken afhankelijk van de aard van het oppervlak, de weersomstandigheden, het soort onkruid en de mate van bedekking. Chemische onkruidbestrijding is alleen nog in enkele uitzonderingsgevallen en op speciaal aangewezen terreinen toegestaan.

vb_onkruid1_groot

Heteluchtmachine
De heteluchtmachines bij Vossebeld Milieudiensten werken met uitstromende lucht variërend van circa 340 tot 700°C onder de machine. Het zijn zelfrijdende en handbediende machines waarvan de temperatuur ingesteld kan worden afhankelijk van de weersomstandigheden. Hoe lager de buitentemperatuur hoe meer warmte moet worden geproduceerd om het onkruid te vernietigen. Dit geldt voor alle thermische methoden. Ideaal zijn buitentemperaturen boven de 15°C. Soms moet er ook onder minder gunstige omstandigheden gewerkt worden waardoor de werksnelheid lager komt te liggen en het brandstofverbruik hoger wordt. Daarnaast zijn sommige planten lastiger te bestrijden dan andere. Deze hebben vaak vlezige bladeren of een bladrozet dicht bij de grond. Daardoor zijn ze minder gevoelig voor hitte. Hitte maakt dat eiwitten en andere structuren in het blad stollen waardoor de sapstroom stagneert en de bovengrondse delen afsterven.

Heteluchtmachines zijn zowel op bestrating als op semi-verharde oppervlakken inzetbaar. Molgoten en moeilijk bereikbare plekken worden behandeld met de zijuitlaat. Deze zit zowel links als rechts.

Na de behandeling met hete lucht kleurt de vegetatie geel en kwijnt weg. De behandeling moet circa 6 keer per seizoen herhaald worden om beeldkwaliteit B te bereiken. Alle heteluchtapparatuur bij Vossebeld werkt op LPG. Onkruidbestrijding met LPG heeft een aantal voordelen. Zo heeft de apparatuur een laag eigen gewicht en een lage  CO2-uitstoot. De roetuitstoot is verwaarloosbaar. Heteluchtbehandeling is veilig. Er bestaat geen kans op brand of verschroeiing van naastgelegen beplanting of bebouwing. De aanwezigheid van enig blad en zwerfvuil op straat vormt geen belemmering voor een goede werking.

Infraroodbrander
De infraroodbrander is in verschillende uitvoeringen inzetbaar. Dit is afhankelijk van de grootte en de bereikbaarheid van het te bewerken oppervlak. Vossebeld Milieudiensten beschikt zowel  over handmodellen als over duwmodellen en aanbouwmodules voor bevestiging aan een smalspoortractor. Deze apparaten werken op LPG en produceren een vlamveld waarmee de bovengrondse delen van de plant verschroeid worden. De methode is zowel op bestrating als op semi-verharde oppervlakken toepasbaar. Moeilijk bereikbare plekken worden behandeld met een kleine duwbrander of met de handbrander.

Na het branden blijven geblakerde plantenresten achter die snel afsterven en verdwijnen. De behandeling moet circa 6 keer per seizoen herhaald worden om beeldkwaliteit B te bereiken. De nieuwste machines zijn allemaal energiezuinig, gebruiken minder brandstof dan voorheen en hebben een lage CO2-uitstoot. De infraroodbrander kan alleen veilig ingezet worden op oppervlakken die vrij zijn van brandbare materialen zoals droog blad, gemaaid gras of zwerfafval dat vlam kan vatten, bijvoorbeeld papier en plastic. Bij kurkdroog weer en als er veel wind staat mag de machine niet gebruikt worden.

Onkruidborstelmachine

De onkruidborstelmachine bestaat uit een werktuigdrager met roterende stalen borstel die het gewas afrukt. Deze machine is alleen inzetbaar op bestrating op goed bereikbare plekken. De borstelmachine is uitermate geschikt voor het opschonen van molgoten, straatkanten, asfaltranden, betonranden en fietspaden. De stalen borstel roteert over het oppervlak van het plaveisel en verwijderd met grote kracht alle vuil en aanslag. Op een bestrating van degelijk hard materiaal laat de bewerking nauwelijks sporen achter. Er is proefondervindelijk vastgesteld dat bij jaarlijks borstelen zelfs na 20 jaar de slijtage nihil is.

Met borstelen worden de bovengrondse delen van de plant radicaal verwijderd. Deze kunnen dan opgeveegd worden waardoor direct een schoon straatbeeld ontstaat. De behandeling moet circa 4 keer per seizoen herhaald worden om beeldkwaliteit B te bereiken. Met borstelen worden de wortels van het onkruid niet aangetast. Er vindt vrij snel hergroei plaats. De borstelmachine kan onder alle weersomstandigheden gebruikt worden. Het komt weleens voor dat er een steentje wegspat  van het te behandelen oppervlak. Daarom moeten passanten op afstand blijven. Verder is de methode volkomen veilig. De borstelmachine wordt aangedreven door een werktuigdrager die voldoet aan de emissienormen volgens Tier 3 of 4.

vb_onkruid2a_groot
vb_onkruid4_groot

Onkruidcooker
Deze methode werkt met heet water. De boiler is gemonteerd op een werktuigdrager. Door middel van een sproeiarm wordt het hete water op de begroeiing gespoten. Heet water geeft een grotere hitteoverdracht dan hete lucht. De Onkruidcooker produceert water van 99°C, dat vanwege de goede thermische geleidbaarheid enigszins kan doordringen in de bodem en in de voegen tussen bestrating. Daardoor worden ook de ondergrondse delen van de plant aangetast. De onkruidcooker is zowel op bestrating als op semi-verharde oppervlakken inzetbaar. Molgoten en moeilijk bereikbare plekken worden behandeld met een handlans.

 

Na de behandeling met heet water blijven verschrompelde plantenresten achter die langzaam afsterven. De behandeling moet circa 5 keer per seizoen herhaald worden om beeldkwaliteit B te bereiken. De nieuwste machines zijn allemaal energiezuinig. Het energiegebruik van de boiler wordt beperkt doordat het water wordt voorverwarmd met restwarmte van de motor. Daardoor ligt het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot aanzienlijk lager. De werktuigdrager, waar de machine op gebouwd is, voldoet aan de emissienormen volgens Tier 3 of 4. Met de onkruidcooker kan efficiënt, veilig en zonder brandrisico gewerkt worden.

Selectsprayunit
De selectsprayunit is een op een quad gebouwde installatie voor het uitvoeren van chemische onkruidbestrijding. De quad met selectsprayunit vormt een compacte, zeer wendbare machine, die ook in een beperkte ruimte succesvol ingezet kan worden. Het gewas wordt gedood door gerichte toediening van een bestrijdingsmiddel dat ook de wortel aanpakt. Door middel van een detectiesysteem dat reageert op bladgroenkorrels wordt een minimale hoeveelheid bestrijdingsmiddel gebruikt. De methode is zowel op bestrating als op semi-verharde en onverharde oppervlakken toepasbaar. Moeilijk bereikbare plekken worden behandeld met een spuitlans.

Na de behandeling met een bestrijdingsmiddel kleurt de vegetatie geel en kwijnt weg. De behandeling moet 2 keer per seizoen herhaald worden om beeldkwaliteit B te bereiken. In Nederland is een algeheel verbod ingesteld voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen ter beheersing van onkruid op verhardingen. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Zo mag er nog wel gespoten worden op vliegvelden, campings, sportterreinen en rond tankstations.

Sommige hardnekkige onkruidsoorten mogen op onverharde terreinen ook nog steeds chemisch bestreden worden.

Bosmaaier
De bosmaaier wordt in handkracht gebruikt en kan op elke moeilijk bereikbare plek ingezet worden. Afmaaien is alleen geschikt om op relatief kleine oppervlakken of pleksgewijs toe te passen.

De behandeling moet circa 5 keer per seizoen herhaald worden om beeldkwaliteit B te bereiken. Met maaien worden de wortels van het onkruid ongemoeid gelaten. Er vindt vrij snel hergroei plaats. De bosmaaier kan in principe onder alle weersomstandigheden gebruikt worden. Het komt weleens voor dat er een steentje wegspat  van het te behandelen oppervlak. Daarom moeten passanten op afstand blijven. Verder is de methode volkomen veilig.

De bosmaaiers bij Vossebeld hebben een verbrandingsmotor die loopt op milieuvriendelijke Aspen brandstof of zijn uitgerust met een herlaadbare accu.

Veegzuigwagen
Vossebeld Milieudiensten beschikt over een veegzuigwagen voor het vegen van straten, pleinen en andere grote oppervlakken. Het straatvuil wordt in dezelfde werkgang opgezogen en afgevoerd. Een secuur aangeveegde bestrating geeft een schoon aanzicht en werkt preventief tegen onkruidgroei. Als er geen zand op het plaveisel ligt vinden zaden van ongewenste planten veel minder voedingsbodem. Het is altijd aan te raden om het veegbeleid en de onkruidbeheersing op elkaar af te stemmen. Daarmee kan een grote efficiencyslag gemaakt worden. De veegzuigwagen van Vossebeld voldoet aan de Europese emissienorm Euro 5.

Beschikbare machines: zie machinepark

Back To Top