skip to Main Content

Waterbouwkundige constructies

Waterbouwkundige werken zoals beschoeiingen, bruggen, stuwen, vlonders en vissteigers dragen bij aan de veiligheid en de belevingswaarde van de leefomgeving. Het betreft veelal kleinschalige constructies die door Vossebeld C & C Techniek in duurzaam hout of een combinatie van materialen worden uitgevoerd.

Beschoeiing_Hulsbeek_m
Beschoeiing_Hulsbeek_2_s

Beschoeiingen en stuwen
Vossebeld C & C techniek beschikt over adequaat materieel en kundig personeel voor het aanbrengen van beschoeiingen langs plassen en waterlopen. Hiervoor worden tropische houtsoorten met FSC-keurmerk, onbehandeld Europees hardhout, verduurzaamd of onverduurzaamd naaldhout, gerecycled kunststof of betonelementen toegepast. Stuwen kunnen als een vaste of beweegbare stuw in dezelfde materialen worden uitgevoerd.

In het verlengde van het aanleggen van beschoeiingen ligt de inrichting van de waterkant met bruggen, knuppelpaden, vlonders en vissteigers. Naast een praktische functie hebben deze constructies boven het water ook onmiskenbaar een recreatieve functie. Deze functie wordt in veel gevallen benadrukt door het ontwerp en de keuze van de te gebruiken materialen. Onbehandeld Europees hardhout danwel gecertificeerd tropisch hardhout wordt veruit het meeste toegepast. Al deze plankieren kunnen op maat vervaardigd dan wel in prefab geleverd worden.

Het plaatsen van palen gebeurt met behulp van een trilblok of hydraulisch grondboor. Deze gereedschappen worden aangedreven door een mobiele kraan of een rupskraan. Een andere mogelijkheid is het spuiten van paalgaten met behulp van de spuitpomp en spuitlans.

Bruggen
Vossebeld C & C techniek maakt houten bruggen naar tekening of volgens eigen ontwerp. Veiligheid en doelmatigheid staan daarbij voorop wat tot uiting komt in het aanbrengen van een anti-slipprofiel en een stevige leuning. Recente voorbeelden daarvan zijn te vinden onder de projecten. Voorbeelden van dergelijke bruggen zijn te vinden in het park op de Wesselerbrink te Enschede. Ook kan het bedrijf deskundig advies verstrekken over de renovatie of vervanging van bruggen of brugdekken.

vb_wbconstruct2_groot
vb_wbconstr2_groot

Knuppelpaden en vlonders
Knuppelpaden kunnen worden gezien als verlaagde bruggen met een grote lengte. Knuppelpaden worden tegenwoordig weer aangelegd om moerassige gebieden toegankelijk te maken. Bij de aanleg van knuppelpaden kan Vossebeld C & C techniek terugvallen op de aanwezige kennis van bruggenbouw. Hetzelfde geldt voor de bouw van houten vlonders.

Vissteigers
Ter bescherming van de oever of de oevervegetatie of in verband met ondiepte langs de waterlijn kan het nodig zijn vissteigers aan te leggen. Ook hierbij is een combinatie van onder- en bovenwater-techniek en het gebruik van robuuste, duurzame materialen aan de orde. Vossebeld C & C techniek beschikt over de nodige ervaring met dergelijke werken.

Beschikbare machines: zie machinepark

Back To Top