skip to Main Content

Vuilverwijdering en veegdiensten

Zwerfvuil, bladafval, graffity, hondenpoep, kauwgom onder de schoenen, urineplaatsen bij uitgaansgelegenheden. Allemaal bronnen van ergernis voor de gebruikers van de (openbare) buitenruimte. Vossebeld Milieudiensten levert personeel en machines om deze ongenoegens weg te nemen.

Droog reinigen

Voor het uitvoeren van veegdiensten zijn rolbezems, borstelmachines en een veegzuigwagen beschikbaar. Na het bezemen of borstelen kan de veegwagen het straatvuil in één werkgang bijeenvegen en afvoeren. Het resultaat is een schone stad en een prettige leefomgeving, die niet uitnodigen tot hufterig gedrag.

In de herfst worden bladblazers en bladraapcombinaties ingezet voor het verwijderen van afgevallen bladeren. Dit kan zonodig gecombineerd worden met een veegronde voor een nog schoner resultaat en het verwijderen van eekt en andere glibberige aanslag.

Nat reinigen

Graffity, kauwgom en urine kunnen verwijderd worden met een ultramoderne stoomcleaner. Deze krachtige machine is ook zeer geschikt om sterk vervuilde bestrating, straatmeubilair, afvalbakken, abri’s, tunnels en wanden te reinigen. Tevens kunnen met dit apparaat dierverblijven grondig schoongemaakt worden en grotendeels worden ontdaan van parasieten en ziektekiemen.

Vanwege de hoge temperaturen (tot 99º) wordt de stoomcleaner ook met succes ingezet bij het verwijderen van groene aanslag veroorzaakt door algen. Dit maakt het gebruik van chemicaliën overbodig, hetgeen vooral van belang is in waterwingebieden en ecowijken en bij constructies in of aan open water.

Beschikbare machines: zie machinepark

vb_machinep1_groot
Back To Top