skip to Main Content

Openbare buitenruimte

Speeltoestellen, belevingsplekken, park- en straatmeubilair, bebording, verlichting, enzovoort, bevorderen en geleiden het gebruik van de openbare buitenruimte.

Hulsbeek_speeltuin_1_s
Hulsbeek_speeltuin_2_s

Duurzame houtconstructies
Vossebeld C & C Techniek heeft veel ervaring opgedaan met de levering, plaatsing en onderhoud van dergelijke elementen. Het fabriceren van duurzame houtconstructies op maat is een specialiteit van het bedrijf. Deze kunnen in een totaalconcept geplaatst worden waarbij ook de afwerking van de ondergrond wordt uitgevoerd. Daarbij kan gedacht worden aan de aanleg van drainage en riolering, het aanbrengen van houten keerwanden, zandbodems, (speel)gazon, rubbertegels, grasstenen, snippers, granulaten of bestrating.

vb_openbuit3_groot

Bedrijfsterreinen en particuliere erven
Bij het inrichten van bedrijfsterreinen en particuliere erven ligt de nadruk op het aanbrengen van bestrating en verzorgen van de afwatering met voorafgaand daaraan vaak de nodige bodembewerkingen. Soms moeten hoogteverschillen overbrugd worden of verfraaiingen aangebracht door middel van betonnen keerwanden, muurtjes, schanskorven en dergelijke.

Omheiningen
Omheiningen kunnen in zeer veel verschillende uitvoeringen aangebracht worden. Dit varieert van een eenvoudig weideraster tot luxe gaaswerken en van paddockomheiningen tot schuttingen in allerlei uitvoeringen.

Beschikbare machines: zie machinepark

Back To Top