skip to Main Content

Grondbewerkingen

Grondbewerkingen vormen de basis voor een geslaagde aanleg. Een mooi grasveld, succesvolle aanplant of goed ontwikkeld biotoop begint met deskundig uitgevoerde bodembewerkingen. Ook voor het welslagen van de aanleg van vijvers en poelen is deskundige uitvoering van het grondwerk cruciaal. Soms is voorafgaand aan de grondbewerking een historisch onderzoek of een bodemonderzoek nodig om inzicht te krijgen in het voormalig gebruik, de gelaagdheid, het grondwaterpeil, enzovoort.

Bodemonderzoek
Vossebeld C & C techniek heeft de vakkennis in huis om een globaal bodemonderzoek te verrichten en op basis daarvan een gedegen advies uit te brengen. Voor de daadwerkelijke uitvoering van verschillende grondbewerkingen ten behoeve van groenvoorzieningen beschikt het bedrijf over de geëigende machines.

vb_grondw1a_groot

Uitzetten en inmeten

Vossebeld C & C Techniek heeft de vakkennis en apparatuur in huis voor het uitzetten en inmeten van projectlocaties. Met GPS meetapparatuur  bestaande situaties. Veelal wordt de meting verwerkt tot een tekening of een ontwerp juist uitgezet in het veld. GPS apparatuur geeft een nauwkeurigheid van 1 a 2 cm en coördinaten worden direct in het Nederlandse RD stelsel weergegeven en de hoogte in NAP, Normaal Amsterdams Peil. Hiervoor wordt bijvoorbeeld de Sokkia GRX2 of de Topcon HiPer SR GPS ontvanger gebruikt. Deze apparatuur heeft altijd zicht naar de satellieten nodig.

Indien GPS apparatuur niet gebruikt kan worden, bijvoorbeeld in een steeg of in dicht beboste omgeving , wordt gebruik gemaakt van Total Stations. Deze instrumenten worden op een statief geplaatst en meten op millimeter niveau, hoeken en afstanden. De nauwkeurigheid van Total Stations is op korte afstanden (enkele honderden meters) nauwkeuriger dan GPS apparatuur. Het instrument heeft een zichtlijn nodig naar het te meten punt en kan dus niet om een gebouw heen meten, het instrument dient dan verplaatst te worden om de meting te vervolgen. Handmatige Total Stations zoals de Sokkia CX en FX serie worden meestal door twee personen bediend. Robotic Total Stations zoals de Sokkia DX en SX serie zijn speciaal gemaakt om alleen te kunnen meten. De Robotic Total Stations zijn steeds populairder bij overheden en ingenieursbureaus die elke dag meten.

Om nauwkeurig hoogtes te meten worden digitale waterpasinstrumenten gebruikt. De Sokkia SDL1X is het enige digitale waterpasinstrument op de markt dat beter dan 0,2 mm doorgaande waterpassing op 1 km heen en terug kan meten. Deze instrumenten worden gebruikt om NAP bouten in te meten of bijvoorbeeld controle op verzakkingen.

egalisatieraam-JD-groot

Soorten bewerkingen

Als eerste wordt meestal een freesbewerking toegepast. Hiervoor heeft Vossebeld diverse grondfrezen en een wortelfrees beschikbaar. Graaf- en egalisatiewerk kan met een hydraulische graafmachine of met de minigraver uitgevoerd worden. Voor fijnere bewerkingen komen een egalisatieraam en rotorkop-eg in aanmerking. Alle genoemde bewerkingen kunnen in verschillende werkbreedtes uitgevoerd worden afhankelijk van de beschikbare ruimte en de draagkracht van de bodem.

Om bodembederf te voorkomen wordt bij Vossebeld steeds de meest geschikte machine gekozen voor de uit te voeren werkzaamheden. Daarbij wordt gelet op het gewicht van tractor met aanbouwwerktuig, de wendbaarheid van de combinatie en het profiel van de banden.

Beschikbare machines: zie machinepark.

Back To Top