skip to Main Content

Vossebeld Bedrijven

De Vossebeld Bedrijven bestaan uit Vossebeld Holding, Vossebeld Cultuur & Civiele Techniek en Vossebeld Milieudiensten. Deze bedrijven zijn in 2001 voortgekomen uit de overname van Kühlkamp Kultuurtechniek BV, een gevestigde naam in de cultuurtechnische branche en het groot groenonderhoud in Oost-Nederland.

Cultuur- en Civiele techniek
Vossebeld Cultuur- en Civiele Techniek, kortweg Vossebeld C & C techniek genaamd, houdt zich bezig met de inrichting en het onderhoud van de groene omgeving. Daartoe behoren grondwerken, gras- en heide vegetaties, beplantingen, houtopstanden, bermen en sloten, wegen en paden, alsmede drainage, riolering en bestrating. Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in de aanleg van constructies van (duurzaam) hout zoals beschoeiingen en omheiningen, speelterreinen, bruggen, stuwen en vissteigers. Van geheel andere orde is het bestrijden van exoten en het delven en ruimen van graven.

Milieudiensten
Vossebeld Milieudiensten richt zich op het onderhoud van de bebouwde omgeving. Het bedrijf voert netheidswerken en regiewerkzaamheden uit in het binnenstedelijk gebied. Daartoe behoren taken als straatvuilverwijdering, veeg- en borsteldiensten en stoomcleaning. In de zomer bestaat een groot deel van de werkzaamheden uit onkruidbestrijding op verharding. Daarbij worden alle gangbare en toegestane technieken ingezet. Verder houdt het bedrijf zich bezig met plaagdierbestrijding en drainage-onderhoud. In de winter wordt dit werkpakket aangevuld met gladheidbestrijding.

Mechanisatie
De Vossebeld bedrijven beschikken over een mechanisatiewerkplaats ten behoeve van het eigen machinepark. Tevens wordt hydrauliekservice en Schlüterservice aangeboden aan derden.

Organogram

 

Back To Top