skip to Main Content
tractor_1280x1920

Onderhoud drainage

Drainagestelsels slibben na verloop van tijd dicht wanneer ze niet onderhouden worden. Soppende tuinen, vochtige kelders en water in de kruipruimte leiden dan tot klachten. Ook voor sportvelden, speelterreinen en wegcunetten is een goed werkende drainage van groot belang.

Vossebeld Milieudiensten beschikt over de middelen om dergelijke klachten te verhelpen en middels preventief onderhoud te voorkomen. Met detectieapparatuur kunnen verstoppingen en breuken in het leidingsysteem opgespoord worden en met een drainagereiniger en kolkenzuiger wordt het probleem verholpen.

Vossebeld Milieudiensten geeft ook advies over het ontwateren van percelen en verzorgt op beperkte schaal aanleg van drainages.

Beschikbare machines: zie machinepark.

Back To Top