skip to Main Content

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen worden door veel personen en religies beschouwd als gewijde plekken. Het werken op deze plekken verlangd discretie en piëteit. Daarnaast gelden wettelijke voorschriften en plaatselijke verordeningen ten aanzien van de inrichting en de uitvoering.

Sinds jaar en dag behoort het werken op begraafplaatsen tot de activiteiten van Vossebeld C & C techniek. Dit beperkt zich niet tot het onkruid vrij maken van paden, het onderhouden van groenelementen en het rooien van bomen. Het behelst ook het machinaal delven van graven, het ruimen van graven onder beschermde omstandigheden en het (her)inrichten van begraafplaatsen. Daartoe behoort onder meer het inrichten van de groenstructuur en het aanleggen van (half)verharde paden. Hierbij wordt vaak Dolomietenzand toegepast ter vervanging van zandpaden en puinpaden.

Beschikbare machines: zie machinepark

Back To Top