skip to Main Content

Kappen bomen Oldenzaal

vb_machinep11_groot

In december 2010 heeft Vossebeld C & C Techniek het kappen van een honderdtal bomen binnen de bebouwde kom van de gemeente Oldenzaal aangenomen. Zodra de weersomstandig-heden het toelaten starten deze werkzaamheden. Tevens is een aanvang gemaakt met het wegsnoeien van dood hout uit de laanbeplanting langs wegen en  fietspaden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de hoogwerker, zodat wegafzettingen aangebracht moeten worden om de veiligheid van de treeworkers te garanderen.

Back To Top